de Rekonstrukce VOŠ a SPŠ strojní Děčín - Elektro servis NWT s.r.o. - NWT a.s.

Rekonstrukce VOŠ a SPŠ strojní Děčín

Další zakázka divize Elektro je tentokrát lokalizována na soutoku řek Labe a Ploučnice. V Děčíně. Městě proslaveném okolní pohádkovou krajinou Labských pískovců, monumentálním zámkem, Pastýřskou stěnou i spoluzakladatelem Sokola, Miroslavem Tyršem.

Jedná se o rekonstrukci školy, která vznikla v roce 2012 sloučením Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní.

Pro tento projekt rozdělený na tři etapy zajišťuje náš tým pod vedením projektového manažera, Radka Kříže, kompletní elektroinstalaci. Aktuálně pracujeme na objektu „B“, kde realizujeme kompletní kabeláže k zásuvkám, montáž nových rozvaděčů a montáž světel. Na objektu realizujeme také hromosvod HVI.

Objem zakázky je 9,2 mil. Kč.