de Elektromontáže - Elektro servis NWT s.r.o.

Elektromontáže

Realizujeme slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace včetně všech navazujících služeb.

Nabízíme dodávky a služby v oblasti slaboproudých, silnoproudých rozvodů od technického návrhu přes projekt, realizaci až po záruční i pozáruční servis všech dodávaných technologií a systémů. Ať už stavíte rodinný dům či zastupujete investora administrativně – výrobního areálu, kontaktujte nás.

Silnoproudé instalace

Slaboproudé instalace

Pod silnoproudou instalaci spadá široká škála elektromontážních prací. Jak samotné uložení kabelů a rozvodů elektrické energie, tak např. vedení NN, trafostanice, náhradní zdroje, rozvaděče nebo uzemnění. 

Zkrátka a dobře bez silnoproudé elektroinstalace by nebylo možné provozovat takřka žádnou činnost, u které je požadováno napájení z elektrické sítě.

Do silnoproudých instalací zahrnujeme: 

Přípojky a přeložky NN, VN včetně zemních prací

Elektrická přípojka se zřizují k připojení odběrné místo (odběratele) k distribuční síti. A to buď nadzemním vedením, nebo nyní rozšířenějším podzemním kabelovým připojením. Při stavbě či změně na dotčeném území je potřeba občas provádět přeložky, přeložkou zařízení se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení.

Areálové a veřejné osvětlení včetně zemních prací

K osvětlení uzavřených areálů, ulic, silnic, chodníků nebo jiných veřejných prostranství. Kompletní osvětlovací soustava VO zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče a ovládací systém. V současnosti se nejvíce využívá moderního a úsporného LED osvětlení, které výrazně šetří náklady na provoz.

Trafostanice

Odběratelské trafostanice slouží k připojení konkrétních odběratelů s vyššími energetickými nároky. Patří mezi ně např. průmyslové podniky, firemní areály nebo lokální distribuční soustavy Trafostanice jsou několika typů, můžou být vybavené transformátorem, rozváděčem VN a NN nebo elektroměrovým rozváděčem – vždy dle požadavku a potřeb zákazníka a provozovatele distribuční soustavy.

Zdroj nepřerušovaného napájení UPS, motogenerátory

Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) zajišťuje napájení pro spotřebiče i po přerušení dodávky elektrické energie ze sítě. Využívá bateriové zdroje, které dodávají elektrickou energii po dobu nezbytně nutnou (např. k uložení dat na serverech). Používá se jako zdroj elektrické energie také v místech, kde není k dispozici rozvodná síť – jako špičkový zdroj, anebo jako zdroj záložní.

Osvětlení, inteligentní řízení osvětlení

Nároky na osvětlení rostou spolu s nabídkou. K dispozici je široká škála svítidel s regulovatelnou intenzitou osvětlení pro nejrůznější oblasti použití. Zajistit můžeme osvětlení pro průmyslové objekty, administrativní budovy, školství, zdravotnictví a jiné.

Kabelové trasy, nosné systémy

Kabelové nosné systémy jsou pomocné konstrukce, které se používají k uložení většího počtu kabelů (průmyslové objekty) jak pro silnoproudá, tak pro slaboproudá kabelová vedení. Charakteristická pro tento způsob uložení je snadná přístupnost kabelů a široké možnosti montáže.

Přípojnicový systém

Přípojnicový rozvod je systém elektrického vedení z měděných nekruhových profilů bez izolace, které jsou uchycené do pomocné konstrukce. Využívá se pro třífázové rozvody na velké proudy ve výrobních areálech. V místě rozbočení je plastový kryt přerušen a vložena odbočná skříňka, která může být vybavena pojistkami, vypínačem, anebo jinými přístroji.

Uzemnění a hromosvod

Uzemnění zajišťuje správnou činnosti některých elektrických zařízení a ochranu před úrazem elektřinou, bleskem, přepětím, anebo účinky statické elektřiny.

 

Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jako ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku.

Revize

Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit. Pravidelné kontroly je třeba dodržovat také během ostrého provozu.

Silnoproudé instalace

Slaboproudé instalace

Ať už stavíte rodinný dům, průmyslovou halu nebo administrativní budovu, jedno je jisté, bez slaboproudu se neobejdete.

Mezi slaboproudé elektroinstalace patří elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy, docházkové systémy, multimediální systémy, domovní telefony, kontroly vstupu, kompletní systémy pro inteligentní domy a strukturovaná kabeláž.

Inteligentní řízení budov

Kombinace moderních technologií zajišťuje nejen optimalizaci provozních nákladů objektů, ale i maximální uživatelský komfort, a to téměř bez zásahu lidského faktoru.

Mějte dokonalý přehled o všem, co se ve vašem domově šustne. Díky inteligentnímu řízení budov jej můžete na dálku sledovat, spravovat i řídit. Postačí k tomu vzdálený přístup z počítače, tabletu, anebo chytrého telefonu.

Stejně jako systémy měření a regulace má inteligentní elektroinstalace za úkol snížení provozních nákladů v oblastech jako je vytápění, chlazení, větrání nebo osvětlení objektu.

K našim nejvýznamnějším dodavatelům technologií patří např. společnost Loxone.

Datové sítě a strukturovaná kabeláž – SK

Datové sítě představují v současné době jednu z nejrozšířenějších komunikačních infrastruktur sloužící pro přenos dat, hlasu i obrazu. Měly by proto být rychlé, flexibilní a co nejbezpečnější.

 

Nosným prvkem datových sítí je strukturovaná kabeláž, která zajišťuje komplexní propojení jednotlivých technologií, sběr i přenos dat. Nejčastěji provozovanými systémy využívajícími strukturované kabeláže jsou počítačové sítě, hlasové služby (analogový a IP telefon), kamerové systémy, přístupové a zabezpečovací systémy.

 

Specializujeme se především na kabelážní systémy SOLARIX, KELine a Panduit. Na přání jsme však schopni dodat i systémy jiných výrobců.

Elektrická požární signalizace – EPS

Technologie EPS je dnes nedílnou součástí většiny objektů a díky neustálému vývoji má zásadní podíl na ochraně osob i majetku. Jejím hlavním cílem je včasná detekce a lokalizace požáru v jeho raném stádiu a okamžité předání informací patřičným orgánům.

I my při projekci, dodávce a následném servisu těchto zařízení klademe důraz na preciznost a kvalitu, kterou podkládá i fakt, že spolupracujeme s předními světovými dodavateli, jako jsou např. Honeywell, Schrack, Siemens a mnoho dalších.

Ozvučení – evakuační rozhlas – MR | ER

Systém ozvučení bývá často ve spojení s požární signalizací. Jedná se o evakuační rozhlas pro zajištění řízené evakuace osob z objektu a větší bezpečnosti při požáru či jiném ohrožení. Sloužit může ale také pro běžná služební hlášení, reklamní či informační sdělení nebo reprodukci hudby. Jedná se o 100 V rozvody s možností velkých vzdáleností mezi zdrojem signálu a reproduktory.

 

Další formou jsou systémy pro ozvučení tělocvičen, kina či divadla, konferenčních prostor, anebo specializované aplikace jako tlumočnické systémy, komunikace sestra/pacient v nemocnicích apod.

 

V naší nabídce jsou desítky světových i domácích výrobců, s ohledem na konkrétní požadavky zákazníka, mezi které patří např. Honeywell, BOSCH, DEXON, Esser.

Elektronické zabezpečovací systémy – EZS

Systém ozvučení bývá často ve spojení s požární signalizací, tehdy se jedná o evakuační rozhlas pro zajištění řízené evakuace osob z objektu a tím zajištění větší bezpečnosti při požáru či jiném ohrožení. Může také sloužit jen pro běžná služební hlášení, reklamní či informační sdělení nebo pro reprodukci hudby pro příjemnější prostředí. Jedná se o 100V rozvody s možností velkých vzdáleností mezi zdrojem signálu a reproduktory.

Další formou ozvučení jsou systémy pro ozvučení tělocvičen, kina či divadla, konferenčních prostor, nebo specializované aplikace jako tlumočnické systémy, komunikace sestra/pacient v nemocnicích apod.

V naší nabídce jsou desítky světových i domácích výrobců, s ohledem na konkrétní požadavky zákazníka, mezi které patří např. Honeywell, BOSCH, DEXON, Esser.

Monitorovací a kamerové systémy – CCTV

Bezpodmínečnou součástí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) i dalších dnešních technologií jsou kamerové systémy. Tyto velmi progresivně se vyvíjející technologie se starají o ochranu jak nás samotných, tak našeho majetku.

 

Zajistí dohled, prevenci a archivaci záznamů, které mohou být použity pro nejrůznější účely.

Navrhujeme-li a instalujeme kamerové systémy, nic nepodceňujeme. Využíváme dodávek předních světových výrobců, jejichž spolehlivost jsme si ověřili u mnoha aplikací. Nejčastěji jsou to společnosti SAMSUNG, AXIS, SONY, Dahua, Hikvision.

Přístupové a docházkové systémy – ACS / EKV

Elektronická kontrola přístupů a pohybu tvoří jednu z nejpodstatnějších oblastí ochrany a zabezpečení všech objektů. Snímače, kódy, přístupová hesla, čipy a další varianty mají za úkol povolit či zamezit přístup do libovolné části objektu, a tak značně zvýšit úroveň zabezpečení (nejen) budov. Zároveň však nabízí zajímavou a snadnou alternativu kontroly a archivace údajů o příchodech, odchodech a pohybu ve svěřeném objektu či areálu.

Přístupové a docházkové systémy se v reakci na požadavky trhu vyvíjí velmi rychle a vyžadují naprosto individuální přístup ke každému projektu, který je ve spolupráci s elektromontážní divizí NWT, a.s. naprostou samozřejmostí, stejně jako dodávky předních světových značek, Estelar, Cominfo, Siemens, ASSA ABLOY.

Jednotný čas – JČ

Systém jednotného času je, ve spolupráci s dalšími námi dodávanými technologiemi, velmi užitečným nástrojem nejen pro správu budov. Žádný větší moderní objekt se dnes bez technologie jednotného času neobejde. Je totiž nezbytnou součástí vzájemné koordinace elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů i přístupových a docházkových technologií. Bez správné koordinace by totiž tyto moderní technologie nefungovaly.

O divizi Elektro

Začalo to nevinně – „plusy a mínusy“ ve fyzice. Pak přišla liška a ebonitová tyč a dalších pár elektrizujících zážitků… no a bylo jasno, tahle fascinace nás jen tak nepustí! Parta jsme početná, jedno nás ale spojuje. „Elektroslang“ je pro nás mateřštinou, víme, že prsty do zásuvky nepatří – a snažíme se věci dělat pořádně tak, aby opravdu vydržely.

Projektujeme, rozsvěcujeme, zabezpečujeme, stavíme a zajišťujeme perfektní záruční a pozáruční servis. Proč? Protože budoucnost je v udržitelném rozvoji, pasivních stavbách, kterým to myslí a férových službách. Do vínku jsme dostali jedno z nejlepších technologických a know-how zázemí u nás, byl by hřích toho nevyužít.

Díky zkušenostem z řady realizovaných projektů a podpoře ostatních divizí holdingu nabízíme ucelenou dodávku systémových i nesystémových řešení, vždy založenou na individuálním přístupu. Ať už stavíte rodinný dům či zastupujete investora administrativně, neváhejte nás oslovit prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Příběh NWT

NWT a.s. patří už více než čtvrtstoletí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy České republiky. Její vizí je přinášet lidem ty nejnovější světové technologie (New World Technologies). Nadčasové produkty, chytrá řešení a nejvyšší možná kvalita tvoří stěžejní pilíře holdingu, jehož cílem je být na trhu v první trojce, ve všech sektorech, kterým se věnuje.

NWT se specializuje na inovativní projekty s ohledem na celosvětovou environmentální politiku. A své technologické know-how směřuje stále více k udržitelnému rozvoji a pasivním stavbám, kterým to myslí. NWT se pravidelně umisťuje mezi 100 nejlepšími českými firmami.

ADRESA A FIREMNÍ ÚDAJE

Elektro Servis NWT s.r.o.
tř. Tomáše Bati 269

760 01 Zlín

IČ: 08213691

Naše činnosT
  • Příprava projektů
  • Elektromontáže
  • Rozvody tepla a chladu
  • Vzduchotechnika
  • Zdravotně-technické instalace
  • Servis

KONTAKT

tel: 844 700 007
e-mail: elektro@nwt.cz