Stavební úpravy Údolní 53 pro Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Kategorie:
Stavby pro bydlení a ubytování

Rok realizace:
2016

Realizované práce:
– slaboproudá instalace
– silnoproudá instalace

Objem zakázky:
5 026 tis. Kč