Bytový komplex Dolní Chabry – Praha

Kategorie:
bytová výstavba

Rok realizace:
2016

Realizované práce:
– slaboproudá elektroinstalace
– silnoproudá elektroinstalace
– měření a regulace
– veřejné osvětlení

Objem zakázky:
9 750 tis. Kč