Bytový dům Štípa

Kategorie:
Stavby pro bydlení a ubytování

Rok realizace:
2018

Realizované práce:
– slaboproudá instalace
– silnoproudá instalace
– zdravotechnické instalace
– rozvod tepla a chladu

Objem zakázky:
8 292 tis. Kč